Indflytningssamtalen

Når du er flyttet ind på Lindelse Plejecenter vil du efter ca. 14 dage blive indbudt til en indflytningssamtale sammen med dine pårørende. Her vil vi snakke om de forventninger du har til at bo på plejecentret og vores muligheder for at imødekomme dem.

Desuden gennemgår vi i fællesskab din situation, og på det grundlag udarbejder vi i samarbejde med Jer en helhedsvurdering, som er grundlag for tilrettelæggelse af den hjælp, du kan forvente at få, og som endvidere danner udgangspunkt for de aftaler, vi indgår om pleje, kontakt til læge, information af pårørende m.v.

Fra Lindelse Plejecenter deltager centersygeplejersken og kontaktpersonen.

Efter 5 til 6 uger vil der være en opfølgningssamtale.