Gæstepladser

Gæstepladser er ikke lovbestemte. De administreres af planlæggerne i kommunen og bruges i følgende situationer:

  • Når der er behov for intensiv rehabilitering af en borger (f.eks. efter en fraktur eller en hjerneblødning/blodprop).
  • Hvor borgerens situation i hjemmet fagligt af en sygeplejerske eller terapeut vurderes som uholdbar. Det er en individuel faglig vurdering, der ligger til grund for tildeling af en gæsteplads, og årsagerne kan være mange og være meget forskellige.

Borgerne skal i videst mulige omfang passes i eget hjem og gæstepladserne er derfor kun til de borgere, hvor det ikke længere er muligt at passe dem i eget hjem. Fra d. 1/2-2017 er der rygeforbud både i fællesrummet på afdelingen og på værelserne i gæsteboligerne.