Bruger- og pårørenderåd

Bruger-/pårørenderådet er din stemme på Lindelse Plejecenter.

I rådet sidder repræsentanter fra beboerne og fra de pårørende (der må ikke sidde medlemmer i rådet med familiær tilknytning til hinanden).

I samarbejde med formanden (plejecenterlederen) og næstformand (daglig leder af terapien) afholdes møder med jævne mellemrum, hvor det er hensigten at finde løsninger og formidle samarbejde mellem beboere, pårørende, personale og ledelse.

Beboer- og pårørenderådet er endvidere arrangør af div. arrangementer – f.eks. sommerhustur til Spodsbjerg, julemarked etc.

Endelig står rådet ofte fadder til nye ideer og tiltag, og de tager ofte ansvar for, at ideerne omsættes i konkrete arrangementer og praktiske tiltag.

Du kan finde kontaktinformation på Bruger- og pårørenderådet i menuen under kontaktinfo.